+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Mark Herssens

Gegroepeerd advocaat
Fax

+32 (0) 2 899 92 50

Taal

Nederlands, Frans, Engels en Duits

Biographie

Mark Herssens is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaat te Brussel sinds  1997.

Hij heeft zijn licenciaat in de rechten aan de KU Leuven behaald in 1997.

Hij is titularis van het getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken bij de Orde van Vlaamse Balies (2015). 

Hij heeft zijn carrière aan de Balie aangevat in een advocatenkantoor in Vlaams-Brabant, dat hem geleerd heeft kennis te maken met de verschillende aspecten van het advocatenberoep.

Na 7 maanden besluit hij zijn stage verder te zetten binnen het advocatenkantoor  Grollet en vennoten. 

In september 2003 wordt Mark Herssens gegroepeerd advocaat bij Hydrolex en dit tot en met oktober 2017. 

In november 2017 vervoegt hij de advocatenassociatie Ks4v. Dit kantoor richtte zich met een brede waaier van specialisaties niet alleen tot Belgische en buitenlandse ondernemingen, maar ook tot ondernemingen uit de non-profitsector en tot overheden. 

Zijn praktijk richt zich op het ondernemingsrecht, het bouwrecht, het financieel recht, het procesrecht, het beslagrecht, het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het distributierecht. 

Doordat hij meerdere talen spreekt, is hij niet alleen actief in België, maar eveneens in het buitenland. 

Hij adviseert, verdedigt en staat voornamelijk ondernemingen bij, maar tevens particulieren. 

Vorming

Licenciaat in de rechten aan de KU Leuven – 1997 

Getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken bij de Orde van Vlaamse Balies – 2015

Expériences professionnelles
 • 2023 tot heden : gegroepeerd advocaat bij VJN
 • 2017 - 2022 : advocaat-vennoot bij Ks4v
 • 2003 - 2017 : gegroepeerd advocaat bij de advocatenassociatie Hydrolex
 • 1997 - 2003 : advocaat bij het advocatenkantoor Grollet en vennoten
 • 1999 - 2001 : bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel
 • 1997 : advocaat bij het advocatenkantoor van Mr. Peeters
 • Sinds 1997: advocaat aan de Brusselse Balie 
 • Sinds juni 2022 : Ondervoorzitter van Squash Belgium 
 • Juni 2020 – juni 2022 : Voorzitter van Squash Belgium
 • Sinds juni 2020 : Ondervoorzitter van de Ligue francophone de Squash
 • Sinds 2012 : Voorzitter van de Disciplinaire Beroepskamer van de Ligue francophone de Squash