+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Françoise Catoire

Advocaat – vennoot
Fax

+32 (0) 2 899 92 50

TALEN

Frans, goede kennis van het Nederlands

Biografie

Françoise Catoire werd licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain in juni 1995 en is advocaat bij de Balie van Brussel.

Zij startte haar carrière in een kantoor waar zij kennismaakte met de verschillende facetten van het advocatenberoep, van advies tot geschillenbeslechting, en met het behandelen van diverse materies. 

Zij richtte zich snel naar het familierecht, in het kader waarvan zij, voor zover mogelijk, steeds verkiest een overeenstemming te bereiken door middel van gesprekken en onderhandelingen. 

In 2008 vervoegde zij het kantoor elegis en werd ze vennoot van het kantoor VJN in 2013.

Françoise Catoire beoefent op regelmatige basis het personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, wettelijke samenwoning, ongehuwd samenleven, ouderlijk gezag en verblijf ten opzichte van minderjarige kinderen, onderhoudsbijdragen, afstamming) evenals het familiaal vermogensrecht (huwelijksstelsels, vereffening en verdeling van goederen, uit onverdeeldheid treden, nalatenschappen).

Vorming

Licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain – juni 1995

PROFESSIONELE ERVARING
  • 2017 tot op heden: Advocaat - vennoot bij het kantoor VJN 
  • 2013 tot 2016: Advocaat – vennoot van de associatie VJN in het kader van het kantoor elegis
  • 2008 tot 2012: Advocaat in het kader van de associatie elegis 
  • 1995 tot 2008: Medewerkster in het kader van de associatie Hydrolex
  • 1995 tot op heden: Advocaat aan de balie van Brussel