+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Diane Sprockeels

Advocaat - medewerker
Fax

+32 (0) 2 899 92 50

TALEN

Frans, goede kennis van het Nederlands en het Engels

BIOGRAFIE

Diane Sprockeels behaalde het diploma van Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2012, na een Erasmus programma gevolgd te hebben aan de Queen’s University Belfast (Noord-Ierland). Ze schreef zich datzelfde jaar in aan de balie van Brussel.

In eerste instantie heeft zij gewerkt in het kader van overheidsopdrachten, waarna zij zich richtte op het burgerlijk- en handelsrecht (verbintenissen-, contract- en aansprakelijkheids-, handels- en vastgoedrecht).

Diane Sprockeels publiceerde verschillende werken inzake overheidsopdrachten en huurrecht.

Zij behandelt dossiers in het Frans en heeft een goede kennis van het Nederlands en het Frans.

Vorming

Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain – 2012

Expériences professionnelles
  • 2017 tot heden: medewerker bij VJN Advocaten
  • 2012 tot heden: advocaat aan de balie te Brussel
  • 2012 tot 2017: medewerker bij elegis
PUBLICATIES
Recente publicaties
  • « La structuration de la commande. Le régime des variantes, lots et options dans la nouvelle réglementation des marchés publics », C.D.P.K., 2012, boek 3, blz. 406-420 (in samenwerking met A. Vandeburie)
  • « Dialogue Compétitif Versus Procédure concurrentielle avec négociations – Le choix de la procédure la mieux adaptée à la passation des PPP », Chronique des Marchés Publics/Jaarboek overheidsopdrachten, 2012/2013, blz. 409-443 (in samenwerking met F. Moises)
  • « Marchés publics de conception et de conception-réalisation – Procédure négociée avec publicité (PNAP) – Procédure concurrentielle avec négociation (PCN) – Cadre législatif actuel et législation future », Chronique des Marchés Publics/Jaarboek overheidsopdrachten, 2014/2015, blz. 605-651 (in samenwerking met F. Moises)
  • « Les procédures d’attribution des contrats publics » in Les parkings hors voirie – Première partie : Aspects de droit administratif, Jurimpratique, Brussel, Larcier, 3/2014, blz. 49-93 (in samenwerking met F. Moises)
  • « Brèves de jurisprudence – Marchés publics », IFE News – L’actualité du secteur public, februari 2015
  • « La demande de renouvellement d’un bail commercial n’est pas soumise à d’autres formalités que celles prévues par la loi », in Les pages – Obligations, contrats et responsabilités, Anthémis, 2016, nr. 9, blz. 3