+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Voor de vergoeding van zwakke weggebruikers is geen oorzakelijk verband vereist tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval

Bij een verkeersongeval waarbij een of meerdere motorvoertuigen betrokken zijn, worden zwakke weggebruikers (zoals voetgangers, fietsers, maar ook passagiers van een voertuig) bijzonder beschermd.

Ongeacht wie aansprakelijk is voor het ongeval, de lichamelijke en kledijschade van de zwakke weggebruikers wordt in elk geval vergoed (tenzij het ongeval door die zwakke weggebruiker bewust werd veroorzaakt) door de verzekeraar die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het voertuig dekt, overeenkomstig artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzkering van motorvoertuigen.

De wet voorziet dat het daarbij moet gaan om een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig “betrokken” is.

Het Hof van Cassatie sprak op 27 januari 2022 een arrest uit dat de beginselen nogmaals helder bevestigt.

Een dame had haar been geschramd aan het onderste van de deuropening van een stilstaande bus. Er was daarbij geen enkele actie van de bestuurder, noch van de bus.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel had, in graad van beroep, geoordeeld dat “niet kan worden uitgesloten, en zelfs waarschijnlijk is”, dat het slachtoffer gevallen was, voordat zij in de bus terechtkwam.

De rechter had daaruit afgeleid dat zij niet het slachtoffer was van een verkeersongeval, en had geoordeeld dat zij niet bewees gevallen te zijn naar aanleiding van het opstappen van de bus, zodat de bus “geen rol” had gespeeld in het ongeval.

Het Hof van Cassatie heeft dat vonnis verbroken en bevestigde zodoende zijn eerdere rechtspraak.

Er wordt door de W.A.M.-wet geen oorzakelijk verband vereist tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ontstaan van het ongeval.

Een motorrijtuig is “betrokken” in de zin van deze wetsbepaling van zodra het een rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, op welke wijze ook, zelfs wanneer het geen noodzakelijk onderdeel was van het ongeval.

Het kan dus evenzeer gaan om een geparkeerd voertuig, een voertuig waarvoor de zwakke weggebruiker moet uitwijken of… een stilstaande bus.