+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Verzekeraars mogen niet eisen dat de verzekerde gezondheids-apps gebruikt

De technologie staat niet stil. Er bestaan tegenwoordig apps waarmee gegevens over de levenswijze, het welzijn en de gezondheidstoestand van de gebruiker kunnen worden geregistreerd.

Zulke apps bieden heel wat mogelijkheden op medisch vlak. Ze vormen echter ook een risico in de verzekeringssector.

Verzekeraars zouden namelijk kunnen eisen toegang te krijgen tot de gegevens van die apps om voordelen (kortingen, enz.) toe te kennen of risico’s uit te sluiten. Zo zouden ze een ontoelaatbare opdeling kunnen maken tussen gezonde en minder gezonde mensen.

Bijgevolg heeft de wetgever met de wet van 10 december 2020 beslist verzekeringsinstellingen, voor levensverzekeringen en ziekteverzekeringen, te verbieden dergelijke gegevens te gebruiken en te verwerken.

Het wordt ze verboden op het niveau van levens- en ziekteverzekeringen;

– een verzekering te weigeren of het verzekeringsproduct duurder te maken, indien de verzekeringnemer weigert om een met het internet verbonden apparaat, dat persoonsgegevens inzake diens levensstijl of gezondheid verzamelt, aan te kopen of te gebruiken;

– een segmentatie toe te passen voor aanvaarding, tarifering en/of omvang van de dekking op basis van de voorwaarde dat de kandidaat-verzekeringnemer ermee instemt een met het internet verbonden apparaat aan te kopen of te gebruiken dat persoonsgegevens over zijn levensstijl of zijn gezondheid verzamelt, dan wel de door een dergelijk met het internet verbonden apparaat verzamelde informatie te delen, noch op basis van het gebruik van dergelijke informatie door de verzekeraar.

De wet werd op 15 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is dus in werking getreden op 25 januari 2021.