+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Herleiding van de registratierechten: het ontwerp van ordonnantie zal weldra gestemd worden door het Brussels Parlement

Het ontwerp van ordonnantie “tot wijziging van het abattement op het verkooprecht en tot invoering van een aanvullend abattement op het verkooprecht in geval van verbetering van de energieprestatie” van de Brusselse Regering werd op 10 oktober 2022 goedgekeurd door de Commissie Financiën van het Brussels Parlement.

Dit ontwerp van ordonnantie heeft als doel:
1. het stelsel van de vermindering van de belastbare grondslag van het verschuldigde registratierecht op de aankoop van de eigen woning, beter bekend als « abattement », ingeschreven in artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W.Reg.), te wijzigen ;
2. een nieuw aanvullend abattement in te voeren in geval van verbetering van de energieprestatie van het aangekochte goed.

Dit past in de grote lijnen van de algemene beleidsverklaring voor de legislatuur 2019 tot 2024 van de Brusselse Regering, te weten:
– het stelsel van het abattement herzien in lijn met de evolutie van de vastgoedprijzen herzien.
– de eigenaars via stimulerende fiscaliteit aanmoedigen om de energieprestatie van hun onroerend goed te verbeteren.

Dit ontwerp voorziet vier wijzigingen aan het huidige systeem van abattement:
1. De vrijstelling gaat van 175.000 EUR naar 200.000 EUR;
2. Er wordt een nieuw aanvullend abattement verleend in geval van aanzienlijke verbetering van de energieprestaties van de woning (25.000 EUR voor elke verhoging van de energieklasse, op voorwaarde van een verbetering met een minimum van twee klassen);
3. Het huidige plafond van 500.000 EUR, vanaf hetwelk een woning niet meer kan genieten van een abattement, wordt opgetrokken tot 600.000 EUR;
4. Het abattement voor de aankoop van een bouwgrond gaat van 87.500 EUR naar 100.000 EUR. Het plafond vanaf hetwelk een bouwgrond niet meer kan genieten van een abattement gaat van 250.000 EUR naar 300.000 EUR.

Indien dit nieuwe stelsel voor de registratierechten wordt aanvaard in plenaire vergadering van het Brussels Parlement zal het de aankoop van een onroerend goed dat het hoofdverblijf van de koper wordt, minder duur maken.